အွန်လိုင်း Base64 သို့ PDF

Base64 ကို PDF အဖြစ် ကုဒ်လုပ်ပြီး ဘရောက်ဆာတွင် တိုက်ရိုက်ပြသနိုင်စေမည့် အခမဲ့ ကုဒ်ဝှက်တူးလ်ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းသို့ ပြောင်းပါ

ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Widget Code to Your Site...*