အွန်လိုင်း C Compiler

ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ C compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ C Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ C compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။

ဖိုင်ကို ရွေးပါ