အွန်လိုင်း Elixir စုစည်းမှု

ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Elixir compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Elixir Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Elixir compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။

ဖိုင်ကို ရွေးပါ