အွန်လိုင်း Groovy စုစည်းမှု

ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Groovy compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Groovy Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Groovy compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။

ဖိုင်ကို ရွေးပါ
ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Widget Code to Your Site...*