အွန်လိုင်း Perl စုစည်းမှု

ရေးပြီး တည်ဆောက်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Perl compiler ကို အခမဲ့ အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ကို ရေးပြီး ဖွင့်ပါ။ IDLE ကဲ့သို့ Perl Shell ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ Perl compiler တွင် ထည့်သွင်းမှုများကို ရယူပါ။

ဖိုင်ကို ရွေးပါ