tuyến hình ảnh thành văn bản

Trình chuyển đổi hình ảnh sang văn bản là một công cụ OCR miễn phí cho phép bạn chuyển Hình ảnh thành văn bản, bạn có thể làm việc thêm với văn bản bạn đã quét, trích xuất dấu ngoặc kép, thêm văn bản, v.v.

Kéo ảnh vào đây hoặc nhấp để tải lên, Tối đa 3M
ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Widget Code to Your Site...*