เครื่องสร้างบาร์โค้ดออนไลน์

เครื่องมือสร้างโค้ด-128 ฟรี: ตัวสร้างบาร์โค้ดออนไลน์ฟรีนี้สร้างบาร์โค้ด 1D และ 2D ทั้งหมด ดาวน์โหลดบาร์โค้ดที่สร้างเป็นบิตแมปหรือภาพเวกเตอร์

เครื่องมือสร้างบาร์โค้ดออนไลน์

กว้าง

2

ความสูง

100

ระยะขอบ

10

สีพื้นหลัง

สีบาร์โค้ด

การตั้งค่าขั้นสูง

การจัดตำแหน่งข้อความ

แบบอักษร

การตั้งค่าแบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

20

การเว้นวรรคแบบอักษร

0

条形码数据 条形码图片(点击直接下载)
ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Widget Code to Your Site...*