Trình tạo Mã vạch Trực tuyến

Trình tạo Mã-128 Miễn phí: Trình tạo mã vạch trực tuyến miễn phí này tạo ra tất cả các mã vạch 1D và 2D. Tải xuống mã vạch đã tạo dưới dạng ảnh bitmap hoặc hình ảnh vectơ.

Công cụ tạo mã vạch trực tuyến

rộng

2

Chiều cao

100

Ký quỹ

10

Màu nền

Màu mã vạch

Cài đặt nâng cao

Căn chỉnh văn bản

font

Cài đặt phông chữ

kích thước phông chữ

20

giãn cách phông chữ

0

条形码数据 条形码图片(点击直接下载)
ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Widget Code to Your Site...*