ตัวบีบอัดรูปภาพออนไลน์

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพออนไลน์นี้ใช้การผสมผสานที่ชาญฉลาดของการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและอัลกอริธึมการบีบอัดแบบ lossy เพื่อลดขนาด JPEG, GIF และ PNG

输出图像质量: 75%
选择你的图片
下载文件
  • 压缩耗时:
  • 原始文件大小:
  • 压缩后文件大小:
  • 压缩百分比:
原始: 1.7MB woman taking a photo
压缩后: 250.35KB
ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Code to Your Site...*